Easy Mindfulness

Правове попередження

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані Правила визначають умови та порядок використання матеріалів сайту https://easy-mindfulness.com/.

Під використанням розуміється будь-яке відтворення, розповсюдження, доведення до загального відомості, повідомлення по кабелю та ефір, імпорт, прокат, публічне виконання, переклад та інша переробка Матеріалів та будь-які інші способи використання, незалежно від того, чи здійснюються відповідні дії з метою отримання прибутку або без такої мети, чи здійснюється використання матеріалів у повному обсязі або частково.

1.2. Будь-яке використання Матеріалів допускається не інакше як з письмового дозволу їхнього правовласника — mindful1809@gmail.com, якщо інше не встановлено цими Правилами.

1.2. Використання Матеріалів сайту https://easy-mindfulness.com/ з порушенням будь-якої з умов цих Правил означає, що Матеріали використовуються неправомірно, що є порушенням прав Правовласника та/або третіх осіб та тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством РФ.

1.3. Дія цих Правил поширюється на будь-яких відвідувачів сайту https://easy-mindfulness.com/, інформаційні агенції, газети, журнали та інші друковані видання, електронні ЗМІ, будь-які інші засоби масової інформації, а також інтернет-сайти, не зареєстровані як ЗМІ. , на фізичних осіб, організації та громадські об’єднання, будь-яких інших третіх осіб (далі – «Користувачі»).

1.4. Ці правила обов’язкові для всіх користувачів порталу https://easy-mindfulness.com/. Правовласник може будь-коли змінити будь-який пункт цих Правил без спеціального письмового повідомлення Користувачів шляхом публікації нової редакції цих Правил на порталі https://easy-mindfulness.com/.

1.5. Усі Користувачі повинні ознайомитися з текстом цих Правил.

2
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ https://easy-mindfulness.com/

2.1. Будь-який Користувач має право вільно (без дозволу Правовласника та без виплати винагороди):

використовувати у будь-якій кількості Матеріали сайту https://easy-mindfulness.com/ для складання оглядів ЗМІ у вигляді коротких анотацій Матеріалів, в обсязі, виправданому метою створення огляду ЗМІ. Відтворення або інше використання кожного конкретного матеріалу в повному обсязі не допускається. Дані інструкції повинні містити посилання на джерело в порядку, встановленому п. 4.2. цих Правил;
цитувати будь-яку кількість Матеріалів сайту https://easy-mindfulness.com/ у наукових, полемічних, критичних чи інформаційних цілях в обсязі, виправданому метою цитування. Подібне цитування має містити посилання на джерело в порядку, встановленому п. 4.2. цих Правил;
вільно використовувати матеріали в інших випадках, прямо передбачених ГК РФ.
2.2. Допускається використання матеріалів сайту https://easy-mindfulness.com/ без дозволу Правовласника та без виплати винагороди наступним Користувачам:

фізичним та юридичним особам, згаданим у матеріалах сайту https://easy-mindfulness.com/. Такі особи мають право відтворювати, розповсюджувати, повідомляти в ефір або кабелем, доводити до загальної інформації будь-які Матеріали, що містять такі згадки, без виплати винагороди Правовласнику та отримання письмового дозволу Правовласника.
2.3. У будь-якому випадку використання матеріалів, передбачене пп.2.1. – 2.2. цих Правил, не повинно обмежувати необґрунтованим чином законні права та інтереси Правовласника та/або третіх осіб. Це використання здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених розділом 3 цих Правил.

2.4. В усіх інших випадках крім пп.2.1. – 2.2. Правил, використання матеріалів здійснюється на підставі письмового дозволу правовласника.

2.5. Правовласник має право відмовити будь-якому Користувачеві у видачі дозволу на використання Матеріалів сайту без пояснення причин такої відмови.

3
ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Цими Правилами забороняється:

3.1. Використання Матеріалів або їх фрагментів без дозволу Правовласника іншими способами та в інших випадках, крім зазначених у пп. 2.1. – 2.2. цих Правил.

3.2. Використання матеріалів згідно з пп. 2.1. – 2.2. Правил під час створення складових творів (зокрема баз даних).

3.3. Використання матеріалів згідно з пп. 2.1. – 2.2. Правил із метою отримання прибутку.

3.4. Використання Матеріалів методами і обсягом, прямо не дозволеними цими Правилами, чинним законодавством РФ, так само як і порушенням цих Правил і чинного законодавства РФ.

4
ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МАТЕРІАЛІВ

При використанні матеріалів сайту https://easy-mindfulness.com/ в повному обсязі або частково кожен користувач зобов’язаний:

4.1. Отримати письмовий дозвіл Правовласника порталу https://easy-mindfulness.com/ на використання Матеріалів, звернувшись на адресу електронної пошти: mindful1809@gmail.com (за винятком випадків, передбачених пп.2.1. – 2.2. Правил).

4.2.1. При відтворенні та іншому використанні Матеріалів сайту https://easy-mindfulness.com/ у друкованому вигляді необхідно вказувати: джерело відповідно до п. 4.2., автора(ів) матеріалу (за його (їх) наявності) та дату розміщення Матеріалу на порталі https://easy-mindfulness.com/.

4.2.2. При відтворенні та іншому використанні матеріалів сайту https://easy-mindfulness.com/ в мережі Інтернет, необхідно вказувати: джерело відповідно до п. 4.2., автора(ів) (за його (їх) наявності), дату розміщення Матеріалу на порталі https://easy-mindfulness.com/. Повинне розміщуватись активне гіперпосилання на сайт https://easy-mindfulness.com/, не закрите від індексації для пошукових систем.

4.3. Дотримуватися недоторканності матеріалів, не допускаючи їх спотворення.

4.3.1. При відтворенні матеріалів та їх іншому використанні не допускається переробка їх оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин Матеріалів, постачання їх ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями або будь-якими поясненнями, допускається лише тією мірою, якою це не призводить до спотворення сенсу Матеріалів.

4.3.2. Відповідальність за спотворення сенсу Матеріалів, яке виникло внаслідок їх неточного відтворення, несе Користувач.

5
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ

5.1. Будь-яке неправомірне використання Матеріалів сайту є порушенням прав Правовласника та/або третіх осіб та тягне за собою кримінальну, цивільно-правову та іншу передбачену чинним законодавством РФ відповідальність.

5.2. У разі пред’явлення до Правовласника претензій з боку будь-яких третіх осіб, чиї права порушені неправомірними діями Користувача, а також отримання приписів, попереджень та інших актів уповноважених органів державної влади, залучення Правовласника до судового процесу внаслідок неправомірних дій Користувача, завдані цим збитки.

6
ПОВІДОМЛЕННЯ ТА РОЗСИЛКА

6.1. Зареєструвавшись на сайті, Користувач дає свою згоду на отримання оновленої інформації з останніми новинами, новими пропозиціями, спеціальними пропозиціями, зокрема рекламного характеру; інформації про новини та пропозиції партнерів Правовласника сайту, у тому числі рекламні повідомлення за допомогою SMS, MMS та електронної пошти; а також дає свою згоду на обробку персональних даних користувача, що надаються під час реєстрації на Сайті.

6.2 Користувач може вибрати параметри розсилки або відмовитися від неї в розділі «Особистий кабінет» на Сайті, а також відмовитися від розсилки, звернувшись до спеціального посилання, розміщеного в нижній частині електронного листа, отриманого Користувачем раніше в рамках розсилки.

7
ІНШІ ПИТАННЯ

7.1. З будь-яких питань, пов’язаних з використанням матеріалів https://easy-mindfulness.com/, Ви можете звернутися за електронною поштою: mindful1809@gmail.com.

7.2. Під час відвідування сайту Користувач погоджується з тим, що Правовласник сайту має право зберігати та використовувати cookies та інші технології локального зберігання, веб-маяки та аналогічні інструменти на пристрої Користувача, у тому числі передавати дані, отримані з використанням зазначених інструментів, третім особам для аналізу роботи Користувачів з даним сайтом, для покращення роботи сайту, управління навігацією та отримання статистичної інформації.

7.3. Ці Правила доступні для загального ознайомлення на порталі https://easy-mindfulness.com/.

Залиште заявку

І ми передзвонимо вам найближчим часом